Programul de Cooperare Elvețiano-Român

FONDUL TEMATIC PENTRU PARTENERIATE ŞI EXPERŢI
FONDUL TEMATIC PENTRU PARTICIPAREA SOCIETĂŢII CIVILE


În 2010, Elveția s-a angajat să sprijine România în efortul său de a reduce disparitățile economice și sociale existente între România și alte țări mai avansate din Uniunea Europeană extinsă și să contribuie, în interiorul țării, la reducerea disparităților economice și sociale dintre centrele urbane dinamice și regiunile periferice structural mai slabe.

Programul de Cooperare Elvețiano-Român (SRCP) face parte din ajutorul nerambursabil oferit de Consiliul Federal Elvețian către 13 state membre ale UE care au aderat în perioada 2004 – 2013. Sprijinul Elveției este expresia solidarității cu noile state membre UE și pune bazele unei stabile cooperări economice și politice între aceste state.

În anul 2011, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (ADC) a selectat consorțiul format din KEK-CDC Consultants, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Fundația pentru Parteneriat ca fiind Organismul Intermediar Elvețian (OIE) pentru administrarea Fondului Tematic pentru Parteneriate și Experți și a Fondului Tematic pentru Participarea Societății Civile.

Prin cele două Fonduri Tematice au fost implementate în total 141 de proiecte cu valoare totala de 23 de milioane CHF. Pe de o parte, multe proiecte au îmbunătățit considerabil furnizarea de servicii sociale, cum ar fi de exemplu implementarea unui nou sistem de teleasistență pentru îngrijire la domiciliu a persoanelor în vârstă, sau sensibilizarea cu privire la problemele și politicile de sănătate publică, cum ar fi prevenirea cancerului de sân.

Pe de altă parte, proiectele au atins rezultate remarcabile în ceea ce privește protecția mediului înconjurător, cum ar fi conservarea populației de delfini din Marea Neagră, introducerea unui nou proiect de lege privind achizițiile publice ecologice sau introducerea unor modificări la legea privind administrarea spațiilor verzi. Alte proiecte au avut un mare succes în creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța conservării soiurilor de fructe tradiționale sau prin introducerea colectării selective și gestionarea deșeurilor de echipamente electrice si electronice.

În plus, toate proiectele au sporit capacitatea organizațională a ONG-urilor și a instituțiilor implicate. Au fost elaborate numeroase noi strategii și instrumente de lucru, sporind nivelul de expertiză al personalului ONG. De asemenea, partenerii de program raportează o capacitate crescută de promovare și de elaborare a politicilor, care sunt esențiale pentru ca instituțiile societății civile să joace un rol activ în dezvoltarea țării.

Programul de Cooperare Elvețiano-Român – Fondul Tematic pentru Parteneriate și Experți și Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile – a fost ghidat de următoarele principii: transparență, incluziune socială, oportunități și drepturi egale, durabilitatea si protecția mediului, angajament față de toți actorii implicați, subsidiaritate și descentralizare.

Elveția este convinsă că succesul dezvoltării și stabilității sale socio-economice este rodul unei societăți pluraliste, care recunoaște și promovează toate segmentele populației și acceptă diversitatea opiniilor pe care le exprimă. Această convingere a determinat Elveția să contribuie la crearea unei societăți civile vibrante, care participă în mod activ la luarea deciziilor publice, promovând astfel existența durabilă, solidaritatea și coeziunea socială și economică în Europa.
cookieAcest site folosește cookies pentru a va oferi funcționalitatea dorită. Navigând în continuare, sunteți de acord cu Politica de cookies și cu plasarea de cookies, cu scopul de a va oferi o experiență îmbunătățită.