Versiunea română Magyar verzió English
Pagina principală
Despre noi
Programe
Publicaţii
Media
Contact
 
Programe
Active Citizens Fund - Apel #9
Data limită: 15 octombrie 2020

 

Data publicării: 06.08.2020

Data deschiderii procesului de aplicare: 06.08.2020

Proces de aplicare exclusiv prin intermediul platformei online https://finantaripublice.fdsc.ro

Programul Active Citizens Fund în România este parte integrantă a Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Obiectivele generale ale Programului constau în consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. ACF România va urmări dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului, consolidând în același timp relațiile bilaterale cu organizații din Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia). Programul are o alocare totală de 46.000.000 Euro.

Obiectivul general al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 este să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale și la consolidarea relațiilor bilaterale între cele 15 State Beneficiare și Statele Donatoare.

Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de fond desemnat de către FMO - Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene.

 

Apel #9 - Diversificarea surselor de finanțare

Rundă unică

Obiectivul acestui Apel este dezvoltarea capacității de strângere de fonduri a ONG-urilor.

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 4 de Program - Capacitate crescută și sustenabilitate a societății civile (organizații și sector) și acoperă două aspecte prioritare sprijinite de Active Citizens Fund în România, respectiv "Consolidarea capacității și sustenabilității sectorului societății civile" și "O mai bună acoperire a zonelor geografice și a grupurilor țintă care sunt insuficient deservite".

Solicitanții eligibili sunt exclusiv organizații neguvernamentale și non-profit (ONG) înființate legal în România.

Rata de finanțare a proiectului poate fi până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

TIPURI DE GRANTURI 

GRANTURI PENTRU FUNDRAISING

între 15.000 și 100.000 Euro

DATA LIMITĂ DEPUNERE PROIECTE

15 octombrie 2020; 16.00 (ora României)

ALOCARE FINANCIARĂ

1.500.000 Euro

PROIECTE ELIGIBILE

GRANTURI PENTRU FUNDRAISING

Sunt sprijinite proiecte care vizează dezvoltarea sustenabilității financiare a ONG-urilor prin îmbunătățirea competențelor și tacticilor de strângere de fonduri și/sau sprijinirea dezvoltării și implementării strategiilor și campaniilor de strângere de fonduri.

Apelul se adresează atât ONG-urilor mici, cu mai puțină experiență, cât și ONG-urilor bine dezvoltate. Sunt sprijinite două tipuri principale de intervenții:

  • Proiecte care se concentrează pe dezvoltarea sustenabilității financiare a ONG-urilor individuale, implementate de organizații care doresc să-și dezvolte propriile competențe de strângere de fonduri și de cultivare a donatorilor și să-și îmbunătățească cunoștințele despre sustenabilitatea financiară și/sau să-și dezvolte și să-și implementeze strategii și campanii de strângere de fonduri în vederea diversificării surselor de finanțare;
  • Proiecte axate pe sprijinirea unor cohorte/ grupuri de ONG-uri în vederea dezvoltării sustenabilității lor financiare, implementate de ONG-uri bine dezvoltate, cu experiență semnificativă în strângerea de fonduri și subiecte legate de sustenabilitatea financiară, care sunt capabile să transfere cunoștințele lor către ONG-uri mai mici și/sau mai puțin experimentate și de a le sprijini în activitățile lor de strângere de fonduri.

Este necesar și obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanților care cuprinde informații specifice pentru pregătirea Cererilor de finanțare și regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanților, parteneri, proiecte).

 


<< Înapoi


Despre noi   Programe Publicaţii Media Contact
Hartă site
Istoric
Misiune / obiective
Conducerea fundaţiei
Echipa
Premii
Rapoarte anuale
Membră EP
Statistici finanţări
Strângere de fonduri
Finanţatorii noştri
Parteneri
Programe în desfăşurare
Programe finalizate
Cărţi
Broşuri
Apariţii în presă
Parteneri media
Comunicate de presă
Date de contact
Message box
Vizitatori: 5579693