Versiunea română Magyar verzió English
Pagina principală
Despre noi
Programe
Publicaţii
Media
Contact
 
Programe
Active Citizens Fund - Apel #1
Data limită: Continuu

 

Data publicării: 19.12.2019

Data deschiderii procesului de aplicare: 09.01.2020

Proces de aplicare exclusiv prin intermediul platformei online https://finantaripublice.fdsc.ro

Începând cu data de 4 iunie 2020 a intervenit o modificare la prezentul Apel #1 (Corrigendum nr.1) care crește rata de finanțare a proiectului până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Programul Active Citizens Fund în România este parte integrantă a Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Obiectivele generale ale Programului constau în consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile. ACF România va urmări dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului, consolidând în același timp relațiile bilaterale cu organizații din Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia). Programul are o alocare totală de 46.000.000 Euro.
Obiectivul general al Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021 este să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale şi la consolidarea relaţiilor bilaterale între cele 15 State Beneficiare şi Statele Donatoare.

Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene.

 

 

Apel #1 - Participare civică în zone insuficient deservite

Proces de aplicare continuu

În atenția aplicanților la Apelul #1 – Clarificare privind Anexa 2a – Bugetul proiectului – foaia de lucru Corelații+Limitări 

În cazul în care valoarea totală a bugetului (finanțare nerambursabilă + cofinanțare) depășeste valoarea maximă a finanțării nerambursabile admise pentru tipul de grant selectat, vă rugăm să NU țineți cont de mesajul Depășiti suma maximă admisă la finanțare pentru tipul de grant pe care doriți să aplicați, dacă toate celelalte mesaje sunt“OK”, în foaia de lucru Corelații+Limitări.

Obiectivul acestui Apel este de a stimula implicarea civică în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite.

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 1 de Program – Cultura democratică și conștientizarea civică consolidate și acoperă două arii prioritare ale Active Citizens Fund România, respectiv „Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență” şi „Mediu și schimbări climatice”.

Solicitanţi eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate legal în România.

Rata de finanțare a proiectului poate fi de până la 90% din costurile totale eligibile ale proiectului.

Conform Corrigendumului nr. 1, începând cu data de 4 iunie 2020, rata de finanțare a proiectului poate fi de de până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Astfel, începând cu data de 4 iunie 2020, în momentul întocmirii bugetului (Anexa 2a), vă rugăm  să NU țineți cont de mesajele “Ponderea finanțării solicitate depășește limita maximă admisă. Vă rugăm diminuați finanțarea solicitată”, “Ponderea cofinanțării este sub limita minima admisă. Vă rugăm creșteți cofinanțarea” și “Ponderea contribuției în natură în cofinanțare este peste limita maximă admisă. Vă rugăm corectați” care vor apărea în foaia de lucru Corelații+Limitări.

TIPURI DE GRANTURI GRANTURI MICI
GRANTURI DE TIP RĂSPUNS RAPID
Între 5.000 și 50.000 euro Între 5.000 și 15.000 euro
DATA LIMITĂ DEPUNERE PROIECTE

Proces de aplicare continuu cu trei sesiuni de evaluare si trei date limită de depunere a proiectelor pentru fiecare sesiune de evaluare:

11 Martie 2020; 16:00 (ora României)
pentru prima sesiune de evaluare
11 Noiembrie 2020; 16:00 (ora României)
pentru a doua sesiune de evaluare
30 Iunie 2021; 16:00 (ora României)
pentru a treia sesiune de evaluare
 

Proces de aplicare şi evaluare continuu, pe măsură ce se primesc aplicațiile:

27 Aprilie 2023; 16:00 (ora României)

 ALOCARE FINANCIARĂ
1.400.000 Euro 100.000 Euro
 ALOCARE SPECIALĂ
500.000 Euro pentru tematica protecției mediului și schimbărilor climatice.

 

PROIECTE ELIGIBILE

GRANTURI MICI  GRANTURI TIP RĂSPUNS RAPID

ONG-urile mici sunt sprijinite în vederea stimulării implicării civice în zone şi pentru grupuri ţintă insuficient deservite.

Sunt puternic încurajate parteneriatele între ONG-urile mici și ONG-uri cu mai multă experiență, active la nivel local, precum și cu alți stakeholderi.

Protecția mediului și schimbările climatice vor fi sprijinite doar ca parte a măsurilor de promovare a participării civice, advocacy, inovare socială și cetățenie active.

 

În legătură cu una din cele două arii acoperite de Apel, sunt sprijinite iniţiative care răspund cel mai bine unei situații în derulare (amenințare sau oportunitate) strâns legată de agenda publică și/ sau care afectează sectorul neguvernamental şi care necesită o acțiune imediată.

Cerința esențială constă în demonstrarea necesității unei reacții rapide pentru a rezolva/ contracara situația identificată.

Nerestricționate la ONG-uri mici; nerestricționate la zone insuficient deservite.


 

Este necesar şi obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanţilor care cuprinde informaţii specifice pentru pregătirea Cererilor de finanţare şi regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanţilor, parteneri, proiecte).

 

 

Proiecte admise pentru a intra în etapa evaluării tehnice și financiare - Apel #1 - Granturi mici

 


<< Înapoi


Despre noi   Programe Publicaţii Media Contact
Hartă site
Istoric
Misiune / obiective
Conducerea fundaţiei
Echipa
Premii
Rapoarte anuale
Membră EP
Statistici finanţări
Strângere de fonduri
Finanţatorii noştri
Parteneri
Programe în desfăşurare
Programe finalizate
Cărţi
Broşuri
Apariţii în presă
Parteneri media
Comunicate de presă
Date de contact
Message box
Vizitatori: 5579742