Fundația pentru Parteneriat

Drumuri Verzi

DRUMURI VERZI

Greenways reprezintă o iniţiativă răspândită şi recunoscută în Statele Unite ale Americii precum si în Europa de Vest. Prin "Drumuri verzi" se promovează conservarea şi valorificarea moştenirii culturale şi naturale a unei regiuni pe baza principiilor dezvoltării durabile.
Totodată, prin aceste iniţiative se creează noi oportunităţi educative, economice şi sportive în localităţile din regiune. Drumurile Verzi aduc beneficii mediului înconjurător, îmbunătăţesc calitatea vieţii şi oferă şansă activităţilor economice durabile pentru populaţia localităţilor din zonă.

Iniţiatorul programului "Drumuri Verzi" în România este Fundaţia pentru Parteneriat, care prin finanţarea a mai multor organizaţii a contribuit la implementarea a opt Drumuri Verzi în România:
•  Drumul Apelor Minerale: inaugurat în 2004, este situat în Bazinul Ciucului, judeţul Harghita, cu trasee de 12-40 km lungime, făcând legătura între numeroasele băi şi izvoare de apă minerală;
•  Drumul Aurului: inaugurat în 2005, este situat în Roşia Montana în Munţii Apuseni, fiind o reţea de trasee cu o lungime de peste 50 km;
•  Drumul Molidului: străbate Munţii Hăşmaş şi Munţii Giurgeu, pe mai multe porţiuni parcurge traseele de odinioară a căilor ferate înguste, are peste 180 km lungime;
•  Drumul Moştenirii Maramureşene: situat în Munţii Gutâi, cu o lungime de 64 km divizat în două trasee, parcurge habitate naturale şi aşezări tradiţionale;
•  Drumul Calcarului: cuprinde o reţea de 150 km de trasee situate în centrul Munţilor Trascău - case tradiţionale, permite accesul la 15 rezervaţii naturale;
•  Drumul Râului Tur: este o reţea de aproximativ 65 km pentru ciclişti în rezervaţia naturală "Râul Tur", o zonă inclusă în reţeaua Natura 2000;
•  Drumul Sării: 50 km de-a lungul drumului antic roman, în judeţul Mureş;
•  Drumul Aşezărilor Săseşti: 120 km, porneşte din cetatea medievală a Sighişoarei.