Fundația pentru Parteneriat

Fondul Participarea Societătii Civile (Fonduri Elvetiene) - Runda 2

 

Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile

Schema de grant pentru ONG-uri

Cererea de propuneri de proiecte - Runda 2, 15 ianuarie 2015

 

Corrigendum Schema de grant pentru ONG-uri, Runda 2 - Anexa II Bugetul proiectului

Pentru Cererea de propuneri de proiecte din cadrul rundei a 2-a  a Schemei de grant pentru ONG-uri, potențialii solicitanți care au descărcat documentația aferentă înainte de data de 5 februarie 2015, inclusiv, sunt rugați să utilizeze versiunea corectată a Anexei II - Bugetul proiectului care este disponibilă pentru descărcare în mapa "Descărcare documente".

Toate celelalte documente rămân nemodificate.

*  *  *

 

Scopul Fondului Tematic pentru Participarea Societății Civile este de a promova contribuția organizațiilor societății civile ca actori importanți pentru dezvoltare și participare.

OBIECTIVELE GENERALE ALE SCHEMEI DE GRANT PENTRU ONG-URI:

COMPONENTELE VIZATE DE CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE:

CINE ADMINISTREAZĂ PREZENTUL FOND TEMATIC:

Organismul Intermediar Elvețian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Participarea Societății Civile este un consorțiu format din

În cadrul prezentei scheme de grant, Componenta Social este administrată de către FDSC, iar Componenta Mediu de către FP.

CINE POATE SOLICITA FINANȚARE:

Solicitanții pot acționa individual sau în parteneriat cu alte organizații din România și/sau Elveția.

CINE POATE FI PARTENER:

Parteneri români pot fi:

Parteneri elvețieni pot fi:

VALOAREA FINANȚĂRII NERAMBURSABILE:

DURATA PROIECTELOR:

Durata unui proiect poate fi de minimum 12 luni și maximum 24 luni.

CÂTE PROIECTE SE POT DEPUNE DE CĂTRE UN SOLICITANT:

Un solicitant poate depune maximum 2 (două) proiecte în cadrul prezentei Cereri de propuneri de proiecte, din care maximum 1 (unul) pentru granturi mari.

Organizațiile care sunt/au fost Agenții Executive în cadrul primei runde a Schemei de grant pentru ONG-uri, pot depune ca și aplicați, 1 (un) proiect și doar pentru granturi mici, pe una din componentele Social / Mediu.

UNDE SE DEPUN CERERILE DE FINANȚARE:

Cererile de finanțare vor fi completate online pe platforma www.finantare.fdsc.ro.

CARE ESTE TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE:

Termenul limită pentru completarea cererilor de finanțare online pentru ambele componente este 19 martie 2015,  17:00 ora locală.

PÂNĂ CÂND SE POT ADRESA ÎNTREBĂRI:

Pot fi trimise întrebări prin e-mail sau fax, la următoarele adrese, nu mai târziu de 13 martie 2015:

Răspunsurile vor fi transmise cel mai târziu până pe data de 17 martie 2015.

Descărcarea  Ghidului solicitanților și a documentelor de aplicare se poate face făcând click pe mapa:   Descărcare documente (în colțul din dreapta sus al prezentei pagini).