Fundația pentru Parteneriat

Fondul ONG - Runda II

                                 

 

 

Propunerile de proiecte primite în cadrul Rundei 2 pentru Componenta DEZVOLTARE DURABILĂ

Lista propunerilor de proiecte primite în cadrul Componentei 3 Dezvoltare durabilă

 

Componenta Dezvoltare Durabilă,  Runda a doua, în cadrul Fondului ONG

Fundația pentru Parteneriat publică Ghidul și anexele specifice Componentei DEZVOLTARE DURABILĂ, în cadrul Rundei a doua a Fondului ONG, parte a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Obiectivul general al Componentei DEZVOLTARE DURABILĂ este sprijinirea dezvoltării durabile și îmbunătățirea stării mediului în România, prin contribuția ONG-urilor și prin participare publică. Această Componentă va sprijini proiecte care se încadrează în următoarele domenii principale de interes: schimbările climatice, protecția biodiversității și peisajului, ecoturism, activități de advocacy și watchdog de mediu / conștientizare ecologică și participare publică sporită în luarea deciziilor de mediu și educație ecologică.

Suma totală alocată pentru aceasta Componentă în cadrul celei de-a doua runde de Apeluri pentru Cereri de finanțare este de 1.400.000 Euro.

Finanțarea este dedicată organizațiilor neguvernamentale. Mai multe informații cu privire la eligibilitatea solicitantului și partenerilor se regăsesc în Ghidul Solicitanților.

O organizație poate depune, în calitate de Solicitant, un număr maxim de 2 Cereri de finanțare în cadrul Rundei a doua, din care numai 1 propunere pentru Granturi mari. O organizație care a contractat și/sau se află în etapa de precontractare cu 2 sau mai multe proiecte în cadrul Rundei 1 (cumulat pe toate componentele) poate depune în calitate de Solicitant maxim 1 Cerere de finanțare în cadrul Rundei a doua.

Termenul de depunere a aplicațiilor este 10 octombrie 2014, ora 16:00.

Potențialii Solicitanți pot adresa întrebări referitoare la acest Apel pentru Cereri de finanțare prin e-mail, telefon sau fax până la data de 3 octombrie 2014 (inclusiv) în atenția: Csilla Péter - Grants Officer; E-mail: environment@repf.ro; telefon/fax: 0266 310 678.

Răspunsurile vor fi transmise până cel mai târziu 7 octombrie 2014, iar întrebările care prezintă interes și pentru alți Solicitanți, împreuna cu răspunsurile aferente, vor fi publicate pe pagina de internet a Fondului ONG și pe pagina de internet a Fundației pentru Parteneriat.

Documentele aferente prezentului Apel pentru Cereri de finanțare pot fi descărcate făcând click pe mapa Descărcare documente (în colțul din dreapta sus al acestei pagini).

Procedura de aplicare constă în completarea Cererii de finanțare și încărcarea anexelor sale exclusiv printr-un sistem de aplicare online: www.finantare.fdsc.ro. Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate în Ghidul Solicitanților.