Fundația pentru Parteneriat

Fondul pentru Parteneriat (Fondurile Elvetiene) - Runda 1

 

 

 

 

Fondul Tematic pentru Parteneriate si Experti

Schema de grant pentru Parteneriate

Cererea de propuneri de proiecte - Runda 1

OBIECTIVUL GENERAL AL SCHEMEI DE GRANT PENTRU PARTENERIATE este sa promoveze si/sau sa consolideze parteneriatele institutionale dintre partenerii romani si elvetieni pentru:

ALOCAREA FINANCIARA vizata pentru prezenta Cerere de propuneri de proiecte este de 2.500.000 CHF (1.000.000 CHF pentru granturi mici si 1.500.000 CHF pentru granturi mari).

VALOAREA FINANTARILOR NERAMBURSABILE:

CINE ADMINISTREAZA PREZENTUL FOND TEMATIC:

Organismul Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Parteneriate si Experti este un consortiu format din

CINE POATE SOLICITA FINANTARE:

CINE POATE FI PARTENER:

In cadrul prezentei Cereri de propuneri de proiecte, parteneriatul cu organizații/ institutii din Elvetia este obligatoriu.

Parteneri elvetieni pot fi:

Partenerii romani pot fi:

DURATA PROIECTELOR:

Durata unui proiect va fi de minim 18 luni si maxim 36 luni; numai in cazuri exceptionale si bine justificate, durata proiectelor poate fi mai mica de 18 luni (dar nu mai putin de 12 luni) si doar in cazul granturilor mici.

CATE CERERI DE FINANTARE SE POT DEPUNE DE CATRE UN SOLICITANT:

Un solicitant poate depune maxim 1 (una) cerere de finantare, indiferent de tipul de grant vizat.

UNDE SE DEPUN DOSARELE CERERILOR DE FINANTARE:

Cererile de finantare vor fi completate in limba engleza si se vor depune la urmatoarea adresa:

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile

Strada Nerva Traian nr.21, Bucuresti, sector 3, cod postal 031044

In atentia: Irina Bejan

TERMENUL LIMITA pentru depunerea cererilor de finantare: 23 august 2012, orele 17:00.

PANA CAND SE POT ADRESA INTREBARI:

Pot fi trimise intrebari prin e-mail la adresa partnership@fdsc.ro sau prin fax la numarul 021 310 01 80, nu mai tarziu de 17 august 2012. Raspunsurile vor fi transmise cel mai tarziu pana pe data de 21 august 2012.

Pentru informatii referitoare la sesiunile de infomare, click aici.

 

Descărcarea  ghidului solicitnatilor si a documentelor de aplicare se poate face făcând click pe mapa:   Descărcare documente. (în colțul din dreapta sus al acestei pagini)