Fundația pentru Parteneriat

Ecoturism

ECOTURISM

"Întărirea parteneriatelor pentru Consevarea Naturii și Turism în România"a fost un program de finanțare și de dezvoltarea capacităților, care a urmărit stimularea dezvoltării și promovarea ecoturismului în România prin sprijinirea unor inițiative durabile. Programul a fost implementat în parteneriat cu Asociația de Ecoturism din România.
Scopul programului a fost promovarea conceptului și dezvoltării ecoturismului pentru suportul conservării naturii și a comunităților locale.

Obiectivele Programului:

1. Creșterea capacității administratorilor de arii protejate și/sau a organizațiilor ce derulează proiecte de conservare a naturii, de a valorifica prin ecoturism capitalul natural și tradițiile ce respectă natura;
2. Sprijinirea societăților comerciale implicate în activități de turism în a dezvolta programe și produse de ecoturism având ca bază capitalul natural și tradițiile ce respectă natura;
3. Sprijinirea parteneriatelor între societătile comerciale implicate în activități de turism și administratorii de arii protejate și/sau organizații ce derulează proiecte de conservare a naturii în vederea dezvoltării și derulării de programe de ecoturism.
4. Creșterea nivelului de înțelegere și aplicare a conceptului de ecoturism în rândul partenerilor implicați în dezvoltarea și promovarea produselor ecoturistice.

Prin intermediul programului au fost finanțate 15 proiecte în valoare de peste 250.000 RON. Un alt aspect foarte important este și faptul că în cadrul programului a fost elaborat sistemul de certificare în ecoturism de către Asociația de Ecoturism din România.