Versiunea română Magyar verzió English
Pagina principală
Despre noi
Programe
Publicaţii
Media
Contact
 
Stiri şi evenimente
La 30 de ani de la renașterea societății civile în România se deschide cel mai mare program instituțional dedicat acesteia: 26.493.800 Euro finanțare pentru ONG-uri prin 8 apeluri de proiecte lansate astăzi de Active Citizens Fund 2019-12-19  

 

București, 19 decembrie 2019 - Programul Active Citizens Fund România lansează 8 apeluri de proiecte în valoare totală de 26.493.800 Euro, pentru organizațiile neguvernamentale din România, ca parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021.

Cele 8 apeluri de proiecte contribuie la obiectivul general al programului, acela de a consolida societatea civilă și cetățenia activă și de a crește capacitatea grupurilor vulnerabile. În același timp, apelurile publicate azi urmăresc consolidarea relațiilor bilaterale cu organizații din Statele Donatoare: Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Active Citizens Fund România își afirmă astfel sprijinul pentru proiecte care contribuie la consolidarea culturii democratice a cetățenilor, conștientizarea civică, protejarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal. Sunt încurajate demersuri ale organizațiilor neguvernamentale pentru promovarea implicării cetățenilor în procesul decizional la nivel național și local și pentru incluziunea grupurilor vulnerabile.

Apelurile lansate azi acoperă o arie largă de domenii și activități, astfel:

Apel #1 - Participare civică în zone insuficient deservite

Apel #2 - Educație și implicare civică

Apel #3 - Activism civic și advocacy

Apel #4 - Conștientizare privind drepturile omului și tratament egal

Apel #5 - Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal

Apel #6 - Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite

Apel #7 - Acțiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile

Apel #8 - Dezvoltarea comunităților rurale interetnice

O atenție specială va fi acordată unor domenii considerate de importanță majoră în România: mediu și schimbări climatice; egalitate de gen și violență bazată pe gen; combaterea încălcării drepturilor omului și a discriminării romilor; creșterea capacității și incluziunea romilor.

Solicitanții eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înființate legal în România. Este puternic încurajat parteneriatul atât cu alte organizații neguvernamentale (care pot fi din același domeniu de activitate sau din alte domenii complementare), cât și cu alți stakeholderi (autorități locale sau centrale, companii, alte entități publice sau private). De asemenea, este încurajat parteneriatul cu entități din statele donatoare.

Bugetul total al celor 8 apeluri este de 26.493.800 Euro. Finanțarea proiectelor se va acorda sub formă de grant (finanțare nerambursabilă), în urma unui proces de selecție. În cadrul programului sunt disponibile mai multe tipuri de granturi, cu valori cuprinse între 5.000 și 250.000 Euro.

Procesul de aplicare se va deschide în data de 9 ianuarie 2020 și va avea loc exclusiv online, pe o platformă dedicată. Există diferite termene limită pentru aplicare, în funcție de fiecare apel, cel mai apropiat dintre acestea fiind 11 martie 2020.

Detalii suplimentare despre fiecare apel, precum și despre program sunt disponibile pe pagina web www.activecitizensfund.ro/apeluri. Pentru a ușura selectarea celui mai potrivit apel, Operatorul de Fond a realizat o hartă a apelurilor, disponibilă la www.activecitizensfund.ro/harta-apelurilor.

*Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați: iuliana.rada@fdsc.ro / 0749.088.885

 

Despre Programul Active Citizens Fund România

Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Obiectivul general al granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de fond desemnat de către FMO - Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 Euro, programul va urmări dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Pentru mai multe informații, accesați www.activecitizensfund.ro.

 


<< Înapoi
Despre noi   Programe Publicaţii Media Contact
Hartă site
Istoric
Misiune / obiective
Conducerea fundaţiei
Echipa
Premii
Rapoarte anuale
Membră EP
Statistici finanţări
Strângere de fonduri
Finanţatorii noştri
Parteneri
Programe în desfăşurare
Programe finalizate
Cărţi
Broşuri
Apariţii în presă
Parteneri media
Comunicate de presă
Date de contact
Message box
Vizitatori: 3713675